top of page

Rekisterinpitäjä.

Nimi:M&T Laihorinne Oy

Y-tunnus:1059717-0

Osoite:oensuuntie 11

Postinumero: 62540

Postitoimipaikka:Vasikka-aho

Puhelinnumero:0407455172

Sähköpostiosoite:mika.laihorinne@mtfarms.fi

 

 

Rekisteriasioista vastaava henkilö.

Mika Laihorinne

mika.laihorinne@mtfarms.fi

 

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:

Tarjouspyyntöihin vastaamiseen, sekä asiakassuhteen ylläpitämiseen.

 

Asiakkaan lähettäessä viestin verkkosivujemme lomakkeen välityksellä, hän antaa suostumuksen tietojen keräämiseen ja käsittelyyn. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu ja lakisääteiset velvoitteet.

 

Rekisteriin kerättäviä tietoja: Asiakkaan nimi, Osoite, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero, Yrityksen nimi, sekä muut asiakkaan meille antamat tiedot.

 

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

 

Rekisteriin kerätään tietoja:

Henkilöltä itseltään. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa. Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

 

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

 

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Sivustolla käytetään evästeitä (cookies). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Yritys kerää tietoja sivustoilla vierailevilta henkilöiltä. Tietojen avulla parannetaan sivuston toimivuutta ja sivuston sisältöä, kehitetään liiketoimintaa ja kohdennetaan markkinointia.

Mikäli henkilö ei hyväksy, että hänestä kerätään tietoja, hänen täytyy kytkeä pois selainohjelman eväste-toiminto. Jos tämä ei ole selaimessa mahdollista, täytyy sivuston käyttäminen lopettaa eväste-tietojen keräämisen estämiseksi. Evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein ja muiden tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

bottom of page